Câu lạc bộ là môi trường để các con học tập, sử dụng Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 và phát triển tư duy toàn diện thông qua các hoạt động: Nhà hùng biện tương lai, Họa sỹ nhí, MC, Người mẫu, Biên kịch, Nhà khoa học,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *