Phương pháp học tập BLENDED LEARNING là sự kết hợp hoàn hảo giữa hình thức lớp học truyền thống và các giải pháp E-learning tích hợp công nghệ 4.0 lấy các con làm trung tâm của mọi hoạt động, từ đó giúp các con có môi trường học tập, phát triển toàn diện và hình thành tư duy tự cuộc sống cùng bản lĩnh tự tin trước đám đông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *